ประเภท : ข่าวกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคลดฉลิมพระเก...

คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาการตลาดเข้าร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคลดฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห... [อ่าน : 521 ครั้ง]

กิจกรรมการเลืกตั้งคณะกรรมการดำ...

นักเรียนแผนกวิชาการตลาดใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต ใน... [อ่าน : 516 ครั้ง]

กิจกรรมวันภาษาไทย

นักเรียนแผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เต้น cover เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่... [อ่าน : 530 ครั้ง]