ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เชิญร่วมการสัมมนา หัวข้อ "มาสร...

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 9 ชั้น 1 [อ่าน : 706 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพการตลา...

ชมรมวิชาชีพการตลาดเชิญชวนร่วมทำบุญ และทำความสะอาดพัฒนาวัด ณ วัดวิจิตร(วัดหนัง) ตามโครงการทำดีเพื่อแ... [อ่าน : 629 ครั้ง]

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวิจิตรการนิมิต [อ่าน : 596 ครั้ง]

คณะคุณครู ดู คณะคุณครูทั้งหมด
คุณครูกัญญา โปรยเงิน หัวหน้าแผ...

คุณครูกัญญา โปรยเงิน [อ่าน : 720 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
พิธีถวายพระพรชัยมงคลดฉลิมพระเก...

คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาการตลาดเข้าร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคลดฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห... [อ่าน : 521 ครั้ง]

กิจกรรมการเลืกตั้งคณะกรรมการดำ...

นักเรียนแผนกวิชาการตลาดใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต ใน... [อ่าน : 516 ครั้ง]

กิจกรรมวันภาษาไทย

นักเรียนแผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เต้น cover เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่... [อ่าน : 530 ครั้ง]

วิดีโอแนะนำ ดู วิดีโอแนะนำทั้งหมด
โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด
วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ดู วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด
แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน ดู แนะแนวอาชีพ / จัดหางานทั้งหมด