ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาดเชิญชวนร่วมทำบุญ และทำความสะอาดพัฒนาวัด ณ วัดวิจิตร(วัดหนัง) ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561[อ่าน : 81 ครั้ง]
  • ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวิจิตรการนิมิต[อ่าน : 79 ครั้ง]
คณะคุณครู ดู คณะคุณครูทั้งหมด
หัวหน้าแผนกวิชา

คุณครูกัญญา โปรยเงิน [อ่าน : 50 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรม ดู ข่าวกิจกรรมทั้งหมด
พิธีถวายพระพรชัยมงคลดฉลิมพระเก...

คณะครูและนักเรียนแผนกวิชาการตลาดเข้าร่วม พิธีถวายพระพรชัยมงคลดฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห... [อ่าน : 65 ครั้ง]

กิจกรรมการเลืกตั้งคณะกรรมการดำ...

นักเรียนแผนกวิชาการตลาดใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคต ใน... [อ่าน : 46 ครั้ง]

กิจกรรมวันภาษาไทย

นักเรียนแผนกวิชาการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เต้น cover เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่... [อ่าน : 57 ครั้ง]

วิดีโอแนะนำ ดู วิดีโอแนะนำทั้งหมด
โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด
วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ดู วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด
แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน ดู แนะแนวอาชีพ / จัดหางานทั้งหมด